גרינטק קולג' בפייסבוק
סביבה ולימודי קלינטק בישראל

קורסים בתחום הסביבה / קורסים סביבתיים

סביבה
איכות הסביבה (או הגנת הסביבה) הוא תחום עיסוק הנוגע ליחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית או זו שנוצרה על ידו. המדעים המספקים מידע או פתרונות לתחום זה מכונים מדעי הסביבה, ועמם נמנים: אקולוגיה, מדעי האטמוספירה, מדעי כדור הארץ, הנדסה כימית, הנדסת מים ועוד. התחום הוא גם כר פורה לאידאולוגיות פוליטיות וחברתיות הקוראות להתחשבות רבה יותר בשיקולים סביבתיים במסגרת הפיתוח הכלכלי. הבעייתיות בעיסוק בסביבה, כך התברר, רחבה יותר הן במרחב (זיהום אוויר ממכוניות, למשל, עלול לגרום לגשם חומצי ולהרס יער הממוקם מאות קילומטרים מהן) והן בזמן (זיהום תעשייתי שנקבר לפני עשרות שנים, למשל, עלול להשפיע על מי התהום כיום). עם הזמן התפתחה גם ההכרה כי בעיות סביבה אינן נוגעות רק לחיות הבר, אלא גם לבריאותם, לביטחונם ולאיכות חייהם של בני האדם היום ובעתיד. מורכבות נוספת של שאלת איכות הסביבה נובעת מקיומם של קשרי גומלין דו-סטריים, עמוקים וסבוכים בין הפעילות האנושית לסביבה האקולוגית, למשל השפעתם של מיכלי תרסיס על הידלדלות שכבת האוזון. בשנים האחרונות גבר העניין בקלינטק בקרב צרכנים, תעשייה, משקיעים ומחוקקים, ובפרט בפיתוח אנרגיות חלופיות ואנרגיה מתחדשת. זאת עקב עליית מחירי הנפט והמודעות הגוברת לחשיבות איכות הסביבה ולנזקי ההתחממות העולמית. מאז שנות ה-90 של המאה ה-20 הקהילה הפיננסית העולמית מראה עניין גובר בהשקעות בתחום הקלינטק.

קורסים בתחום הסביבה במכללת מטריקס גרינטק קולג'
• טכנולוגיות סביבה כאמצעי קידום לעיר/רשות ירוקה
מתקיני גגות סולאריים  (הכשרת מתקיני מערכות משולבות לאנרגיה
  מתחדשת)

  RECT – Renewable Energy RECT – Renewable
  Energy Certified Technician
תכנון וניהול פרוייקטים סולאריים
• מומחה ארגוני לחסכון באנרגיה
• יועצים להתייעלות אנרגטית
טכנאי קלינטק CTT – Certified CleanTech Technician
• הכשרת מתקינים למערכות סולאריות על גגות

קורסים נוספים בתחום הקלינטק
שיווק ופיתוח עסקי בסביבת קלינטק
• מתקיני בקרים
• כלים פיננסיים למיזם קלינטק

הצטרף לתעשיית ה-קלינטק - מנוע הצמיחה העולמי הבא!

איגוד התעשיינים
בפיקוח משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה
איגוד התעשיינים איגוד התעשיינים
בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, והתאחדות התעשיינים בישראל