גרינטק קולג' בפייסבוק
אנרגיה חלופית וקורסי קלינטק

קורס דירקטורים לחברות ותאגידי המים

 רקע
משבר המים בישראל יחד עם הצורך העולמי הגובר לייצור, חסכון, התייעלות ומחזור משאבי טבע ובראשם מים, מהווים אתגר משמעותי למגוון רחב של אנשים העוסקים בתחום ובכללם דירקטורים של חברות מים ציבוריות ואגודות מים. לא פעם בכירים אילו מגיעים מתחומים שונים ללא ידע תיאורטי ו/או מעשי בשוק המים. תחום המים הינו תחום מאתגר, מורכב וחוצה דיסציפלינות. כימיה, ביולוגיה, רפואה, פיסיקה, הנדסה, חשמל ועוד נפגשים בכדי לביית את משאב הטבע היקר ולהזרימו אל הצרכן. קורס זה מקנה לבוגריו ארגז כלים להבנת עולם המים על פניו המגוונים בד בבד עם הכרות עולם החברות הפרטיות והציבוריות העוסקות בתחום וביאור מפורט של תפקיד הדירקטור בחברות. בשנים הבאות ישראל תראה שינויים אדירים בתחום המים בהיבטי תשתיות ובחדירת חברות מים ישראליות לשוק העולמי. היום תפקיד הדירקטור בחברות ואגודות המים הינו חשוב וקריטי. ישנו ביקוש גובר לבכירים בעלי ידע ורקע בתחום. רכישת ידע וכלים מקצועיים להבנת, ליווי והנהגת חברות בתעשיית המים מהווה צורך אמיתי בשוק ויתרון משמעותי לחברות רבות.

> הקורס בהתאם לדרישות הבינלאומיות


 קהל יעד
דירקטורים ואקדמאים שמכהנים היום או מתעדים לכהן בדיקרטוריון חברת מים, אגודת מים ונושאי משרה בכירים בחברות ואגודות מים.

 מטרות הקורס
• מתן כלים מעשיים להבנת שוק המים על מרכיביו השונים.
• הבנת תפקיד הדירקטור בחברות פרטיות וציבוריות.
• היכרות עם חוק החברות.
• הכרות עם מושגי יסוד מתחום המים.
• אחריות הדירקטור, ביטוחים ושיפויים.
• סקירה היסטורית של משבר המים בארץ ומשברים דומים בעולם.
• הבנת התהליכים העיקריים בלב התעשייה.
• הכרות עם פרויקטים בתחום המים.

 מבין נושאי הקורס

היסטוריית (והיסטריית) המים בישראל , מבואות לזרימה, תשתיות ומשאבות, הדירקטור והדירקטוריון בחברה הממשלתית ובחברה הציבורית, מבוא למימון במים ושפכים, ניתוח דוחות כספיים, חוק החברות,ביטוח פטורו שיפוי לנושאי משרה, אחריות אזרחית ופלילית של דירקטור, טיפולי מים וטכנולוגיות - מבוא, סיור מקצועי.

הצטרף לתעשיית ה-קלינטק - מנוע הצמיחה העולמי הבא!

איגוד התעשיינים
בפיקוח משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה
איגוד התעשיינים איגוד התעשיינים
בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, והתאחדות התעשיינים בישראל