גרינטק קולג' בפייסבוק
כלים פיננסים למיזם קלינטק

קורס כלים פיננסים למיזם קלינטק

 רקע
המודעות הגוברת לצורך בפתרונות טכנולוגיים לבעיות סביבתיות בשילוב תמריצים כלכליים ורגולציה יוצרים קרקע פורייה לצמיחתם של מיזמים חדשים בתחומי הקלינטק השונים. בשנתיים האחרונה בלבד, הוקמו בישראל מאות מיזמים, שותפויות וחברות בתחום הקלינטק. הייחודיות בתחום הקלינטק דורש הערכות והתכוונות מקצועית לפאן הפיננסי של המיזם השונה במהותו ממיזם ההי-טק המוכר ליזמים הישראלי. בעוד שחברות המימון, גורמי הממשל והבנקים הגדולים בישראל ובעולם נרתמים לתמוך במיזמי הקלינטק, תכנון תהליך הפיתוח ובניית שותפויות מתאימות יסייע בגיוס ההון הנדרש לאורך חיי המיזם ועד להגעתו לבשלות.

> הקורס ילווה בחומרי לימוד בסטנדרט בינלאומי


 קהל יעד
יזמים חדשים וותיקים הנמצאים משלבי הגיבוש הראשוניים של הרעיון ועד חברות המתמודדותם בפועל עם סוגיית הגיוס למימון הפעילות.

 מטרות הקורס
• הכרת מקורות המימון הזמינים למיזמי קלינטק בישראל.
• פיתוח מודעות לנעשה בעולם בתחום המימון הממשלתי והפרטי.
• רכישת מיומנויות בסיסיות בניתוח דוחות כספיים.
• רכישת כלים ראשוניים לבניית תוכנית עסקית וניהול תזרים מזומנים.
• יצירת תשתית לתכנון אופני הפנייה למקורות מימון.

 מבין נושאי הקורס

גיוס הון ראשוני בישראל- סקירת מקורות ממשלתיים ופרטיים, מגמות בינלאומיות במימון מיזמי קלינטק, מבוא לקריאת דוחות כספיים, בניית דוח תזרים מזומנים, מרכיבי הפרק הפיננסי בתוכנית העסקית, המלצות לניהול פיננסי מוצלח במיזמי קלינטק.

הצטרף לתעשיית ה-קלינטק - מנוע הצמיחה העולמי הבא!

איגוד התעשיינים
בפיקוח משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה
איגוד התעשיינים איגוד התעשיינים
בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, והתאחדות התעשיינים בישראל