גרינטק קולג' בפייסבוק
קורסים בתחום הקלינטק והאנרגיה החלופית

קורס טכנולוגיות סביבה כאמצעי לקידום עיר ירוקה

 רקע
המחויבות הגוברת של ערים ורשויות מקומיות לשמור על הסביבה, לצמצם את פליטות גזי החממה ולהתמודד בהצלחה עם מגוון סוגיות סביבתיות כגון טיפול בפסולת, מיחזור, בנייה ירוקה, חסכון במים תחבורה עירונית, צריכה והתייעלות אנרגטית ועוד יוצרים אתגרים סביבתיים חדשים לעובדים ומנהלים ברשויות המקומיות. הקדמה הטכנולוגית המהירה יוצרת פתרונות חדשים וכלכליים חדשות לבקרים שאינם מוכרים למקבלי ההחלטות בעיר. הכרות עם מגוון פתרונות טכנולוגיים וחלופות לטיפול בסוגיות סביבתיות יאפשר למקבלי ההחלטות ברשות העירונית לפעול בצורה יעילה וחסכונית הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט הסביבתי.

> הקורס ילווה בחומרי לימוד בסטנדרט בינלאומי


 קהל יעד
מיועד למנכ"לים, גזברים, מנהלי איכות סביבה וקיימות בערים ורשויות מקומיות.

 מטרות הקורס
• מעיר ירוקה לעיר מקיימת - הסתכלות מחודשת על אתגרי הסביבה.
• מיפוי צרכים סביבתיים של עיר, עלויות ואמצעי פתרון מקובלים כגון:
  אספקת צרכי אנרגיה וחשמל, אספקת מים –לשימוש תושבים ולהשקיית
  גינות ציבוריות, תפעול תקין של מערכות ביוב, תפעול סביבתי של מבני
  ציבור, תחבורה עירונית, בנייה, טיפול בפסולת ומיחזור וטיפול במפגעים
  סביבתיים.
• הכרות עם טכנולוגיות חדשניות לחסכון במים, להתייעלות אנרגטית וחסכון
  באנרגיה בתפעול מבנים, תאורה חסכונית לרחובות, טכנולוגיות לייצור
  אנרגיה בעיר (גגות סולאריים, טורבינות רוח, ביו-מסה ואנרגיה משפכים),
  הטמעת עקרונות בנייה ירוקה ובחינת רלוונטיות לערים שונות בהתאם
  לצרכים.
• בניית שותפויות עם המגזר העסקי: מימון פרויקטים, שיתוף בחסכון,
  השכרת תשתיות ועוד. בחינת מודלים כלכליים אפשריים וכדאיות לרשות
   מקומית.

 מבין נושאי הקורס

מעיר ירוקה לעיר מקיימת,חשמל, אנרגיה והתייעלות, בנייה חדשה ושיפוצים, עצמאות אנרגטית- חלום או מציאות- סולארי , עצמאות אנרגטית המשך- טכנולוגיות עתיד, תחבורה בת קיימא , מים ושפכים, פסולת, מודלים למימון, העיר כאתר בטא.

הצטרף לתעשיית ה-קלינטק - מנוע הצמיחה העולמי הבא!

איגוד התעשיינים
בפיקוח משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה
איגוד התעשיינים איגוד התעשיינים
בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, והתאחדות התעשיינים בישראל